Dating händelser

Breitbarts rapportering av upplopp i Trollhättan

2017.06.19 17:01 tandstickskungen Breitbarts rapportering av upplopp i Trollhättan

Jag bor i USA. En uber-chaufför som fick reda på att jag är svensk sa till mig idag "Jag hörde att polisen i Sverige blev attackerad av 100-tals beväpnade invandrare idag". Jag (som brukar vara någorlunda up to date med nyheter, och var lite skeptiskt) sa "jaså, hur hörde du det?". Han "Jag såg det på twitter - de hade länkat en nyhetssida". Jag frågar vilken sida och han tar fram artikeln och förklarar att det är breitbart (i en röst som gör det tydligt att han inte vet något om breitbart). Vi har en liten diskussion om Fake news, men det intressanta var, att sedan när jag läser breitbart-artikeln länkar de till Aftonbladet, och faktamässigt är artiklarna lika. Dock uppfattar chauffören händelsen helt annorlunda då han läser om den i breitbart vs när jag läser om den i Aftonbladet.
De här är ju inte Fake News - det enda breitbart har gjort är att 1. Använda mer laddade ord och kanske vinkla händelseförloppet 2. Inte beskriva kontexten för läsaren att detta är typ kids som nyss har hittat en tändare
Intressant tyckte jag. Dessutom undrar man om det inte är så att vi i Sverige har för mycket kontext; det vill säga att man kanske borde tycka sanna här händelser är mer allvarliga, men man är avtrubbad.
Artiklarna: http://www.breitbart.com/london/2017/06/17/swedish-police-attacked-100-masked-migrant-youths/ http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheteinrikes/article25068002.ab
submitted by tandstickskungen to sweden [link] [comments]